slider lab

اجرای طرح خودمراقبتی با هدف پیشگیری و درمان سرطان در استان البرز/ آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی و ژنتیکی سرطان در موسسه خیریه مهرسهیلا راه اندازی شد

امروزه بر اساس پیشرفت‌های حاصل از پژوهش و تحقیقات علمی دانشمندان و پزشکان در دنیا، درمان بسیاری از سرطان ها در موعد مقرر خود، دست یافتن...

ادامه مطلب