درگاه ها و راه های کمک به موسسه

از طریق راه هایی که در زیر به شرح آنها میپردازیم میتوانید کمک های خود را به ما برسانید

 

 

تعداد بیماران تحت پوشش تا این لحظه

1212

تعداد بیماران تحت پوشش موسسه

این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است.

این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است.

موسسه خیریه مهر سهیلا

یادگاری از: زنده یاد بانو سهیلا زمانی

1391 - 1346