جهت ورود به درگاه بانک فرم زیر را تکمیل کنید :

جهت ارتباط با واحد روابط عمومی موسسه خیریه مهر سهیلا از طریق کانال های زیر میتوانید اقدام بفرمایید:

02634401001 – 02634401004 – 02634431002

واتساپ: 09912709656

اینستاگرام @mehresoheila