داوطلبان از مهمترین و بزرگ‌ترین سرمایه‌های انسانی موسسه خیریه مهرسهیلا هستند. یکی از روش‌های کمک به موسسه انجام فعالیت‌های داوطلبانه است. داوطلب، فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ حقوقی به صورت داوطلبانه، مسئولیت انجام کارهای مرتبط به موسسه در زمان درخواست نیرو کمکی برعهده می‌گیرد.داوطلب هیچ‌گونه تفاوتی با یک کارمند وظیفه شناس ندارد و تنها تفاوت آن با یک کارمند موظف، در عدم دریافت دستمزد می‌باشد.

فرم داوطلبان

DD slash MM slash YYYY