دیدار دکتر علیرضا رادان، مشاور مشارکت های اجتماعی وزارت کشور و هیئت همراه از موسسه خیریه مهرسهیلا

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه مهر سهیلا دکتر علیرضا رادان مشاور مشارکت های اجتماعی وزارت کشور به همراه دکتر محمدجواد کاظمینی مدیرکل ...

ادامه مطلب

IMG

همکاری معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی با آزمایشگاه تحقیقات مولکولی و ژنتیک سرطان مهرسهیلا

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه مهرسهیلا دومین جلسه برنامه ریزی و همکاری متقابل با معاونت تحقیقات دانشگاه در محل موسسه با حضور دکتر ها...

ادامه مطلب