درباره ما

این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است.

موسسه خیریه مهر سهیلا یادگاری از: زنده یاد بانو سهیلا زمانی 1391 – 1346

خط تیره زندگی
خط آغاز… تا پایان،
تاریخ های حک شده به روی سنگ مزار و کتاب های زندگینامه ها در دیباچه خود همواره اشاره به آمدن و رفتن دارند. تاریخ تولد بعد خط تیره تاریخ رخت بستن از این کره خاکی … چه بسیار کسانی که در خط تیره زندگی خود شاهکاری از انسانیت را به یادگار می گذارند و تا نفس در بدن انسان ها جاری ست و تا چرخ گردون در گردش روزگار خود زمان را سپری می کند آن شاهکار زیبا که خلقت یک انسان باشکوه است به یادگار می ماند.

 

باورها و ارزش های موسسه خیریه مهر سهیلا

«نگرش مؤسسه به بیماران»

  1. ما براین باوریم انسان ها همواره با افزایش آگاهی شان مسئولیت شان هم افزایش می یابد، آگاهی ما از سختی، امید و ناامیدی درمانجویان و هزینه های سرطان مسئولیت ما را افزایش داده است.
  2. ما می دانیم بخش قابل توجهی از انواع سرطان قابل درمان است و این در حالی که نام سرطان برای افراد با آگاهی کم، کشنده است پس موظفیم به آن ها آگاهی دهیم.
  3. ما می دانیم درمان سرطان در قالب موارد، مقدار زیادی هزینه دارد که بایستی فوراً تأمین شود پس موظفیم برای انسان های شریفی که حاضرند هزینه های بیماران بی بضاعت را تأمین نمایند مسیر کوتاه و مطمئنی را ایجاد نماییم.
  4. ما می دانیم این بیماری می تواند چه تبعاتی برای خانواده بیمار ایجاد نماید پس موظفیم به این خانواده های آموزش آگاهی رسانی و کمک نمائیم.
  5.  ما می دانیم در صورتی که یاری رسانی از سر دلسوزی باشد آلام بیمار و خانواده های آن ها را بیشتر می کند پس موظفیم اهمیت یاری رسانی مسئولانه را به خیرین و کارکنانمان گوشزد کنیم.

«نگرش مؤسسه به مؤسسات همکار»

به یاری همه شما نیاز داریم. «مهر سهیلا» همکاری و تبادل دانش-اطلاعات و تجارب با مؤسسات همکار را یکی از اصلی ترین روش ها برای بهره برداری حداکثری از منابع می داند از اینرو یک ارتباط مؤثر دائمی را با مؤسسات همکار برقرار و حفظ نموده است.

«نگرش مؤسسه به منابع انسانی و کارکنان»

نقطه نظر مشترک تمامی اعضاء هیئت مدیره «مهر سهیلا» این است که منابع انسانی اصلی ترین رکن در شکل گیری و تحقق هر هدفی است. بنابراین شایسته سالاری به عنوان اصل غیر قابل انعطاف در انتخاب افراد برای مسئولیت های مختلف است. این اصل شامل تمامی اعضاء هیئت مدیره-اعضاء کمیته ها و کارکنان اجرائی می باشد. و علاوه بر این اصل، با تدوین برنامه های مستمر آموزشی ایجاد زمینه های رشد و بالندگی منابع انسانی در دستور کار قرار دارد. هیئت مدیره «مهر سهیلا» زحمات اعضاء خود و کمیته ها را از طریق دیدن-بیان و قدردانی رسمی جبران می کند و زحمات کارکنان اجرائی را نیز از همین طریق به همراه مشوق های مالی پاسخ خواهد داد.

«نگرش مؤسسه در مورد مسئولیت اجتماعی»

هدف نهایی کلیه اعضاء و کارکنان «مهر سهیلا» خدمت به جامعه است. زیرا بر این باورند که تمامی افراد جامعه در قبال زیبایی ها و زشتی های جامعه مسئول و سهیم اند از اینرو می کوشند با خدمت رسانی محض رضای خدا اولاً سرور و غرور ناشی از رفتار خداپسندانه و مفید بودن را به خود هدیه کنند و بعد از آن، امید و لبخند را به شاهدان عملکرد خویش پیشکش کنند.

«مکانیزم اطمینان از درک و اجرای برنامه ها»

مدیریت «مهر سهیلا» برای اطمینان از اطلاع-درک و اجرا این مأموریت، توسط کمیسیون ها-مدیران و کارکنان، در دوره های زمانی مشخص اقدام به برگزاری سمینارهای توجیهی و برقراری جلسات جهت تبادل نظر و ارزیابی عملکرد مؤسسه و واحدها، در سطوح مختلف سازمانی می نماید.

آموزش
پیشگیری
درمان

سخن مدیر عامل

بر این باوریم که می بایست همواره شاکر خداوند مهربان باشیم.
چرا که؛
انسان هایی شریف و پاک نهاد مرا همراهی کردند تا نهال نیکوکاری «مؤسسه خیریه مهر سهیلا» جان بگیرد و رشد کند و دست در دست یاری درمانجویان بگذارد.
تصدیق می فرمایید که؛
الطاف الهی، انسان های نیکوکار و نیکو سرشت را به مدد «درمانجویان» فرستاده تا چنین عاشقانه و با محبت از هر گونه همکاری و همیاری دریغ نمی کنند و برای رشد و تعالی سازمانی موسسه طرح ها و ایده های عالی ارائه می دهند تا این گلستان «خیریه مهر سهیلا» معطر به شکوفه های امید گردد و تنور دل درمانجویان گرم و نگاه شان به درگاه خداوندی امیدوار شود.

خدای مهربان را شاکر و سپاسگزاریم،
که به برکت همراهی عزیزان خیر، گام های بسیار مفیدی جهت ارائه خدمات به درمانجویان برداشته ایم.
اما یقین داریم،
هنوز در اول راهیم و به مدد و یاری همه شما سروران گرانمایه نیازمندیم.

ناصر امینی، مدیر عامل مؤسسه خیریه مهر سهیلا