موسسه خیریه مهر سهیلا

تقویم سرطان

موسسه خیریه سرطان مهرسهیلا در راستای آگاهی بخشی و افزایش دانش پیشگیری از سرطان و همگام با تقویم بین المللی سرطان اقدام به طراحی  تقویم سرطان در ماه های شمسی نموده است.

روبان
R
April

فروردین

ماه آگاهی رسانی سرطان های مری، دهان، سر، گردن و بیضه

کنترل سرطان

سرطان جوانان 

2 فروردین روز جهانی سرطان مقعد

19 فروردین روز جهانی سلامت

R
May

اردیبهشت

ماه آگاهی رسانی سرطان های مثانه،مغز،نوروفیبروماتوز، ملانوما وپوست

ماه جهانی تحقیقات سرطانی و آنکولوژی 

12 اردیبهشت روز جهانی ملانوما

19 اردیبهشت روز جهانی سرطان تخمدان و چکاب زنان

25 تا 31 اردیبهشت هفته سلامت زنان

R
June

خرداد

ماه آگاهی رسانی نجات یافتگان سرطان، ایمونوتراپی 

11 خرداد روز جهانی بدون تنکابو 

15 خرداد روز جهانی نجات یافتگان سرطان 

23 تا 29 خرداد هفته سلامت اقایان 

26 خرداد روز جهانی سرطان کلیه 

R
July

تیر

ماه آگاهی رسانی سرطان  های استخوان و تومورهای بدخیم (سارکوما)

ماه ایمنی در برابر اشعه فرابنفش خورشید

23 تیر روز جهانی تومور استرومایی دستگاه گوارش

29 تیر روز جهانی گلیوپلاستوما

R
August

مرداد

ماه آگاهی رسانی

سرطان های آپاندیس و ریه

ایمن سازی در برابر سرطان

حمایت از بیماران سرطانی 

R
September

شهریور

ماه آگاهی رسانی:
سرطان خون، کودکان، زنان، تخمدان
پروستات، تیروئید و درد، لنفوم غیر هوچکین

R
October

مهر

ماه آگاهی رسانی سرطان های پستان و کبد

2 مهر روز جهانی محقق

3 تا 9 مهر هفته سرطان ارثی تخمدان و پستان

15 تا 29 مهر هفته کیفیت سلامت 

21 مهر روز جهانی سرطان متاستاتیک پستان

28 مهر روز جهانی ماموگرافی

R
November

آبان

ماه آگاهی رسانی سرطان های ریه، پانکراس، معده

مراقبت خانواده از بیماران سرطانی

19 آبان روز جهانی تومورهای نورواندوکرین

25 آبان روز جهانی بدون سیگار

25 آبان روز جهانی سرطان پانکراس 

R
December

آذر

10 آذر روز جهانی ایدز

15 تا 21 آذر هفته ایمنی در برابر آنفلانزا

R
January

دی

ماه آگاهی رسانی سرطان دهانه رحم

R
February

بهمن

ماه آگاهی رسانی پیشگیری سرطان

15 بهمن روز جهانی سرطان

14 بهمن روز جهانی اهدا کننده

26 بهمن روز جهانی سرطان کودکان

R
March

اسفند

ماه آگاهی رسانی سرطان های کولورکتال، میلوما و کلیه و سرطان های نادر

14 اسفند روز جهانی آگاهی رسانی زگیل تناسلی

18 اسفند روز جهانی زن

19 اسفند روز جهانی کلیه