اصول دهگانه در پیشگیری از سرطان (بخش اول)

تغذیه و ورزش در دوران درمان سرطان (بخش آخر)
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
اصول دهگانه در پیشگیری از سرطان (بخش دوم)
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان

طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت، از ۴۰ درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد و مواردی هم که قابل پیشگیری نیستند، اگر در سایه خود مراقبتی، نگاه امیدوارانه به اثر بخشی روش های تشخیصی و درمانی و مراجعه به موقع، زودهنگام تشخیص داده شوند، درمان پذیر ترند.

شاید اگر بدانید که دست کم نیمی از سرطان ها با درمان مناسب علاج خواهند شد زودتر به علائم مشکوک خود توجه کنید.

گاهی در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی چیزهایی را درباره نقش یک عامل در ایجاد سرطان یا پیشگیری از آن می بینید که با مواردی که تا به حال شنیده اید متناقض است. علت این است که در خیلی از موارد هنوز پژوهش ها درباره نقش این موارد به نتیجه نرسیده اند. اما موارد زیادی نیز هستند که اثرات ثابت شده ای در ایجاد یا پیشگیری از سرطان دارند و با به کارگیری آنها می توانید احتمال ایجاد سرطان را در خود کاهش دهید.

از آنجایی که به جز موارد زیر، بسیاری از عوامل محیطی دیگر و از همه مهمتر استعداد ژنتیکی نیز در ایجاد سرطان نقش دارند، بنابراین ممکن است حتی با به کارگیری این روش ها نیز دچار سرطان شوید اما تردیدی نداشته باشید که با این روش های ساده، احتمال سرطان را در خود کاهش می دهید یا بروز آن را به تعویق می اندازید.

 

در اینجا به چند پیام کلیدی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان اشاره می کنیم

 

پیام اول: از مصرف دخانیات پرهیز کنید

پیام دوم: فعالیت بدنی منظم داشته باشید.

پیام سوم: وزن خود را در حالت ایده آل نگه دارید.

پیام چهارم: تغذیه سالم داشته باشید.

پیام پنجم: خود را در برابر عفونت ها محافظت کنید.

پیام ششم: از پوست خود محافظت کنید.

پیام هفتم: در منزل و محیط کار اصول ایمنی را رعایت کنید.

پیام هشتم: زندگی روانی معنوی سالمی داشته باشید.

پیام نهم: زندگی اجتماعی سالمی داشته باشید.

پیام دهم: در صورت دارا بودن عالیم هشدار دهنده سرطان به پزشک مراجعه کنید.

 

۱.از مصرف دخانیات پرهیز کنید

 

استفاده از هر یک از فرآوردههای توتون مانند سیگار، پیپ و قلیان خطرناک است و موجب انواع سرطان از جمله ریه، مثانه، کلیه و دهانه رحم می شود.حتی جویدن توتون نیز خطرناک است و احتمال سرطان های دهان و لوزالمعده را زیاد می کند.

حتی اگر سیگار هم نمی کشید، از نشستن در جاهایی که افراد دیگری سیگار می کشند خودداری نمایید.

اگر سیگار می کشید، ترک سیگار شاید مهمترین تصمیم زندگیتان باشد. آثار ترک سیگار از همان ساعتهای اولیه ترک آشکار می شود. هر چه زودتر سیگار را ترک کنید، سود بیشتری می برید و هرچه زمان بیشتری سپری شود، مزایای حاصل از آن افزایش مییابد.