• ماده ۱ – نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه خیریه مهر سهیلا است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می شود.
 • ماده ۲ – نوع فعالیت: کلیه فعالیت های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی، غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود و خدمات بنیانگذاران و اعضای هیات امنای و هیئت مدیره و جانشینان و وکلای قانونی آنان افتخاری است و موسسین و صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک و دو آنان حق انجام هیچگونه معاملاتی را با موسسه ندارند و دارای شخصیت حقوقی است و اعضای وابسته به آن بنام موسسه حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.
 • ماده ۹ – اهداف موسسه عبارتند از:
  الف: کلیات
  آموزش، پیشگیری، درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان.
  ب: روش اجرای هدف
  ۱- ارائه مشاوره پزشکی و روانپزشکی به بیماران سرطانی و خانواده های آنان.
  ۲- حمایت مادی و معنوی از بیماران مبتلا به سرطان نیازمند و خانواده های آن ها.
  ۳- شناسایی، تحقیق و احراز هویت بیماران مبتلا به سرطان (آقا و خانم) نیازمند و بی بضاعت، ساماندهی و برنامه ریزی صحیح برای درمان آن ها.
  ۴- تهیه وسایل بهبود و رفاه و آسایش بیماران سرطانی.
  ۵- ارائه مشاوره، کمک و سرکشی به بیماران و در صورت لزوم انتقال آنان به مراکز درمانی و پیشگیری درمان بیماران سرطانی.
  ۶- مساعدت مادی و معنوی به بیماران بی بضاعت و عنداللزوم تامین هزینه های درمانی آنان.
  ۷- معرفی بیماران بی بضاعت به مراکز آموزشی، درمانی، تخصصی و احیانا اعزام بیماران سرطانی به خارج از کشور جهت درمان طبق قوانین جاری کشور.
  ۸- ایجاد ارتباط لازم با سازمان های دولتی و غیردولتی و تبلیغ و انتشار اهداف و فعالیت های کلی موسسه.
  ۹- تهیه طرح ها و اجرای پیشنهادهای لازم به منظور تهیه و تامین هزینه های بیماران سرطانی.
  ۱۰- همکاری با موسسات علمی، تحقیقاتی، خیریه ای، آموزشی، درمانی و دانشگاهی در راستای اهداف موسسه.
  ۱۱- آموزش جهت پیشگیری و آگاه سازی عموم مردم در سنین و مقاطع مختلف با برگزاری سمینارهای آموزشی، کلاس و شیوه های مختلف نوین آموزشی و ایجاد مرکز آموزشی و علمی و کاربردی با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
  ۱۲- طراحی و ایجاد سیستم اطلاع رسانی و ارتباطات اعم از سایت مجازی، سامانه پیامک، مجله، گاهنامه، بولتن، تبلیغات تلویزیونی و غیره صرفا در راستای اجرای سیاست های موسسه و تحقیق اهداف آن پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
  ۱۳- تاسیس، احداث، تکمیل، ترمیم و تجهیز مراکز درمانگاهی، تحقیقاتی، نقاهتی و تفریحی برای بیماران سرطانی پس از کسب مجوزهای لازم.