آزمایشگاه تحقیقاتی مهرسهیلا چه خدماتی ارائه میدهد؟

آزمایشگاه تحقیقات مهرسهیلا با تحهیزات بروز و متخصصین خود برترین ارائه دهنده خدمات با کیفیت، سرعت و دقت بالا در زمینه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و انجام دهنده پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و پایان نامه می باشد.

این آزمایشگاه یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های تحقیقات ژنتیک مولکولی در استان البرز میباشد ، هدف اصلی این آزمایشگاه ارتقا سطح علمی دانشجویان گرایشات زیست شناسی که آموزش و یادگیری فنون آزمایشگاه ژنتیک مولکولی که یکی از الزامت اصلی آنهاست و همچنین انجام کلیه خدمات در زمینه ژنتیک مولکولی می باشد.

خدمات ژنتیک مولکولی
 • check s استخراج DNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه، بافت پارافینه
 • check s استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
 • check s تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش OD یا Nano Drop
 • check s سنتز cDNA
 • check s انواع PCR از قبیل ARMS-PCR, PCR-RFLP, RT-PCR
 • check s بررسی کمی ژن ها (relative and absolute) با Real-Time PCR و انالیز داده های آن در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
 • check s الکتروفورزافقی و عمودی (ژل اکریل امید)و رنگ امیزی نیترات نقره
 • check s بیسولفیت کردن DNA
 • check s بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM
 • check s اندازه گیری کانت میتوکندری
 • check s اندازه گیری طول تلومر
کلونینگ
 • check s هضم آنزیمی
 • check s خالص سازی از روی ژل
 • check s کلونینگ کامل ژن
 • check s ساختن COMPETENT
 • check s SDS-PAGE
 • check s Western Blot
 • check s تست BCA
خدمات بیوانفورماتیک
 • check s طراحی پرایمر و پروب
 • check s آنالیز توالی ها و مطالعات فیلوژنتیک
 • check s آنالیز تعیین توالی (DNA Sequencing) بیماری های
خدمات ایمونولوژی
 • check s تعیین غلظت پروتئین
 • check s پردازش بافت و قالب گیری و تهیه لام
 • check s ایمونوفلورسنت(IF) و خدمات میکروسکوپ فلورسنت
خدمات کشت سلول
 • check s کشت رده سلول
 • check s تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلول حیوانی و انسانی
 • check s بررسی زنده مانی (Viability) و شمارش سلولی
 • check s تیمار سلول ها با انواع داروها و بررسی سمیت مواد (MTT,XTT,LDH Assays)
 • check s تست های تهاجم و مهاجرت سلولی
 • check s کشت سلول اولیه (Primary Cell Culture)
 • check s کشت سلول های بنیادی و بررسی تمایز آنها
 • check s استخراج سلول های اولیه از بافت

دستگاه‌های موجود در فضای آزمایشگاه مهر سهیلا

سیستم های الکتروفورز

سیستم کامل SDS-PAGE

دستگاه Real-Time PCR

دستگاه Real-Time PCR  کمپانی Tianlong، 96 خانه

سیستم های الکتروفورز

سیستم‌های الکتروفورز افقی و عمودی

دستگاه PCR

دستگاه PCR

هود بیولوژیک

هود بیولوژیک کلاس دو

سمپلر

انواع سمپلر Eppendorf

میکروسکوپ اینورت فلوئورسنت

میکروسکوپ اینورت افتراقی

equipment lab

دستگاه اسپکتروفتومتر نانودراپ MASTRONANO

سانتریفیوژهای معمولی

سانتریفیوژ معمولی

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ یخچالدار

دستگاه آب مقطر گیری

دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر

انکوباتور

انکوباتور CO2 دار Memmert

فریزر ۸۶-

فریزر ۸۶- درجه سانتی گراد

مینی فیوژ ورتکس

مینی فیوژ (ورتکس و اسپین)

PH متر

PH متر

اتوکلاو

اتوکلاو

حمام آب (بن ماری)

حمام آب (بن ماری)

هات بلاک

ترمو بلاک

workstation lab

Work Station

ترازوی حساس آزمایشگاهی

ترازوی حساس آزمایشگاهی

مگنت هات پلیت

مگنت هات پلیت

اتوکلاو

یخچال