به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه مهر سهیلا جشن یلدای مهربانی در روزهای چهارشنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ در محل موسسه برگزار گرد...

ادامه مطلب