دسته‌بندی نشده

تیر ۳, ۱۳۹۷

تعریف بیماری سرطان پروستات

پروستات غده ای است به اندازه یک گردو که وظیفه آن فراهم آوردن جریان منی (ماده ای شیری رنگ) برای تغذیه اسپرم ها می باشد. این […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

هرآنچه که باید از سرطان سینه بدانید

• علائم سرطان سینه کدامند؟ • سرطان پستان چگونه شروع می شود؟ • تومورهای خوش خیم و بد خیم چه تفاوتی با هم دارند؟ • این […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

سرطان غددلنفاوی چیست وچگونه درمان می شود؟

سرطان غددلنفاوی چیست وچگونه درمان می شود؟ سرطان غدد لنفاوی یکی ازسرطان های شایع است که تورم غدد لنفاوی درگردن ازعلایم آن است. درمان این بیماری […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۷

معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن، ﺧﻮاه در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺧﻮاه در زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮان، ﻣﺤﺼﻮل « ﻣﻨﺶ » ﻣﺎﺳﺖ، ﻧﻪ ﺛﻤﺮه ﻗﻮاﻋﺪ و ﻓﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮای اداره ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل […]