در این صفحه شما عزیزان میتوانید تمامی جزئیات گزارش ها و اقدامات مربوط به واحد مدد کاری موسسه شامل تعداد پرونده ها ، سمینار های آموزشی- پزشکی – روانشناسی ، کلاس های آموزشی، هنری و ورزشی و… را به صورت فایل دانلود نمایید.

این گزارشات در ۲ فایل مجزا، از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ و فایل دیگر گزارش کلی سال ۹۸ تا پایان دی ماه میباشد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت هستند.