لیست اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره

موسسه خیریه مهر سهیلا در حال حاضر دارای ۷ نفر عضو هیئت مدیره و ۶۰ نفر هیئت امنا میباشد.

در ادامه به معرفی این اعضا خواهیم پرداخت، همچنین میتوانید اسامی و اطلاعات هیئت امنا موسسه را به صورت فایل PDF دانلود نمایید.

اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه مهرسهیلا :

۱. آقای مهندس محمد تقی غیاثی رئیس هیئت مدیره
۲. آقای ناصر امینی مدیر عامل
۳. سرکار خانم مهندس ناهید هاشمی نائب رئیس
۴. آقای دکتر رضا نکوئیان خزانه دار
۵. آقای شایان امینی عضو اصلی هیئت مدیره
۶. سرکار خانم پارمیس امینی عضو اصلی هیئت مدیره
۷. آقای پژمان قنبری عضو اصلی هیئت مدیره

 

اعضای هیئت امنا موسسه خیریه مهرسهیلا :