تاریخچه

این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است.
این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است.

موسسه خیریه مهر سهیلا

یادگاری از : زنده یاد بانو سهیلا زمانی

۱۳۴۶ – ۱۳۹۱

خط تیره زندگی
خط آغاز… تا پایان، تاریخ های حک شده به روی سنگ مزار و کتاب های زندگینامه ها در دیباچه خود همواره اشاره به آمدن و رفتن دارند.
تاریخ تولد بعد خط تیره تاریخ رخت بستن از این کره خاکی … چه بسیار کسانی که در خط تیره زندگی خود شاهکاری از انسانیت را به یادگار می گذارند و تا نفس در بدن انسان ها جاری ست و تا چرخ گردون در گردش روزگار خود زمان را سپری می کند آن شاهکار زیبا که خلقت یک انسان باشکوه است به یادگار می ماند.
خط تیره زندگی، خطی ست که در آن به دنیا می آییم و از دنیای فانی عبور می کنیم. خطی که در آن با فریاد گریه های خود پا به هستی می گذاریم و در سکوت از این هستی می گذریم. خطی ست که در آن می شود به نیک نامی هم اندیشید، و یا دربدسرشتی هم پای گذاشت، این یک انتخاب است که انسان می تواند ماندگاری خود را با نیک نامی یا به بد سرشتی پایدار کند.
خطی که در زمان جاری ست و چگونه زیستن، چگونه ماندن، چگونه اندیشیدن در آن ترسیم می شود. چه بسیار مردان و زنانی که در این خط تیره ی خود شاهکاری از انسانیت و چه دیگر که بدسرشتی از زندگی را برای خود و بشریت ترسیم می کنند و می روند و تا دنیا دنیاست، تا ماه و خورشید می تابد، تا زمین می چرخد و تا رودها جاری ست؛ آن زیبایی و یا آن پلیدی ماندگار می ماند که می ماند.
اما چگونه می شود در خط تیره زندگی مادری مهربان یک تصمیمی بزرگ گرفته می شود، بانویی که به سلامت مادری و همسری می کند؛ دست سرنوشت او را در مسیری قرار می دهد که می بایست یک تصمیم را به ثمر بنشاند.
«بانو سهیلا زمانی» که خود نیز درد آشنای بیماری سرطان بود در زمان زیستن خود تصمیمی زیبا می گیرد تا «عاقبت به خیر و نیکونام بماند». بانویی که می توانست خط تیره را مثل دیگران به نرمی و آرامی عبور کند و نامی از او ماندگار نباشد. اما خداوند موهبتش را در اندیشه او متبلور می کند و او تصمیم می گیرد که موسسه ای را بنا بگذارد که در آن دستان حامی، بیماران مبتلا به سرطان را به گرمی بفشارند. اینجاست که خط تیره، خطی از نور زندگی می شود…
و این اندیشه ی شایسته ی او یعنی «موسسه خیریه مهر سهیلا» با پرواز ملکوتی آن بانوی نیک نام به همت همسرش متبلور می شود که امروزه حامی بیش از ۳۵۰ بیمار است و به مامن و ماوایی تبدیل شده است که دستان گرم انسان های خدا دوست و بشر دوست را به جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان فرا می خواند.
امروز من و شما در خط تیره زندگی خود با موهبتی به نام «موسسه خیریه مهرسهیلا» آشنا شدیم. بیایید دست در دست هم دهیم و برای رسیدن به خدا و دست نهادن به دست خدا از یکدیگر سبقت بگیریم و نامی نیک در خط تیره زندگی خود به یادگار بگذاریم.

بر این رواق زبر جد نوشته اند به زر
که جز نکوئی اهل کرم نخواهد ماند.

شادکام باشید.

موسسه خیریه مهر سهیلا